Dijete ili djete

Kako je ispravno pisati: dijete ili djete? Saznajte odmah kako se piše pravilno: dijete ili djete. Kako imenice dete glasi u ijekavskom izgovoru? Kako se piše: dijete ili djete ili djeca ili deca?

Ekavskom dugom e, koje vodi poreklo od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Dijete ili djete pravopis – kako se piše ispravno?

Dijete ili djete pravopis – kako se piše

Dijete ili djete

Ono što je bitno u ovom slučaju je da nije u pitanju ekavica već ijekavica. Zajednička imenica dijete se u ijekavskom izgovoru srpskog jezika piše sa slovom i. Dakle, pošto se u ekavskoj varijanti- dete, nalazi dugouzlazni akcenat na ekavskom refleksu jata-e, kod ijekavaca je “ dijete ”. Važi i obrnuto-kada je kod ekavaca. Pišite pravilno i na našoj web stranici pronađite odgovore na pitanja iz gramatike hrvatskog književnog jezika:.

S biološkog aspekta, dijete je ljudsko biće u periodu od rođenja do puberteta, dok se u pravnim definicijama djetetom smatra maloljetnik, tj. Glosbe, online rječnik, besplatno.

Elternbrief bosnisch kako uči moje dijete 2jezika, njemački i

Dijete ili djete

Pregledaj milijunima riječi i fraza na svim jezicima. U primeru dijete ili djete reč je o imenici dete u jednini, ijekavskog. Više rezultata i sinonimi na kontekst. Kad je dijete starije od 18 godina, naknadu za djecu možete primati jedino ako. Naknada za djecu za prvo i drugo dijete mjesečno iznosi 204 eura po djetetu. Kako uči moje dijete njemački jezik? Da li može moje dijete od malena da uči dva jezika? Kako će se moje dijete kasnije moći sporazumjeti – npr. Imate pravo i pravno ih zastupati. U svim zemljama EU-a majka automatski ima roditeljsku odgovornost za svoje dijete, kao i otac ako je majka s njim u braku. Pravilno je i piše se dijete jer ako je ako je slog dug, piše se ije.

U oblicima imenice dijete došlo je do. ODRASLI 14 godina – manje od 16 godina cijena prevoza za odrasle. Djeca starija od 14 godina mogu putovati sama. Ne mogu biti odgovorna za drugo dijete.

G djèteta, V dijȇte, N mn (zb.) djèca〉: 1. Kad s ljubavlju dajete krstiti dijete, time preuzimate i obavezu da ćete dijete kršćanski odgojiti.

Moje djete se mijenja – u čemu je problem

Dijete ili djete

VI STE PRVI UČITELJI VJERE SVOGA DJETETA! Isus je rođen kao bespomoćno malo dijete u štalici. Zašto djete treba da bude u sjedištu, a ne u majčinom naručju?

Knjiga upoznaje roditelje, učitelje i stručnjake raznih profila s razvojem djeteta od 6. Svako dijete može samo jednom biti označeno. Ako ima mjesto za vaše djete dobit ćete odobrenje od vrtića. Vama i Vašem djetetu želimo svako dobro u budućnosti!