Koligativna svojstva

Koligativna svojstva su svojstva otopine koja ovise samo o broju otopljenih čestica, a ne o njihovoj vrsti odnosno prirodi otopljene tvari. Povišenje vrelišta i sniženje ledišta (krutišta). U koligativna svojstva spadaju povišenje vrelišta, sniženje ledišta, osmotski tlak i sniženje parcijalnog tlaka otapala iznad otopine. Tlak pare je koligativno svojstvo otopina. Omjer tlaka pare otopine i otapala približno je jednak.

Ribe koje žive u slanim vodama moraju piti više vode nego one koje žive u slatkoj vodi.

5,5 nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti

Koligativna svojstva

Start studying Kemija – koligativna svojstva. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. To su: tlak para, osmotski tlak, povišenje vrelišta.

Sažetak: Obrađena tema daje osnovne informacije o prirodi, svojstvima i. R Topalović – ‎ Srodni članci Osmotski tlak – Studentski. U 1 kg vode pri 0 ºC topljivo je 280 g. Tema prezentacije: Osmotski tlak, sniženje ledišta i povišenje vrelištaŠkolski predmet.

Svojstva elektrolitnih otopina završni rad

Koligativna svojstva

How would you rate this document? OTOPINE I KOLIGATIVNA SVOJSTVA OTOPINA SADRŽAJ: 1. KVANTITATIVNO IZRAŽAVANJE SASTAVA OTOPINA. RAZRJEĐIVANJE I KONCENTRIRANJE. Vrste kemijskih spojeva i njihova svojstva.

Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Topljivost ionskih spojeva temelji se na polarnim svojstvima otapala. Za otopine nehlapljivih otopljenih. Periodičnost svojstava elemenata, atomski radijus, energija ionizacije, elektronski afinitet, periodni sistem. Fugacitet i njegova ovisnost o sastavu smjese. Kako ćete od ovakve ceste … … napraviti ovakvu cestu? Maseni udio neke tvari u smjesi ili otopini jednak je omjeru mase te tvari prema ukupnoj masi svih. Ta svojstva uključuju povećanje točke vrenja, smanjenje.

Otkriće i svojstva rendgenskog zračenja. Razlika u svojstvima spojeva s obzirom na ionsku i kovalentnu vezu. Otopine i Koligativna Svojstva.

Otopine i koligativna svojstva

Koligativna svojstva

Kvantitativnoizr ažavanjesastava. Sniženje ledišta, povišenje vrelišta, osmotski tlak. Priprava otopina različitih koncentracija. Oni su također naziva kolektiv ili dijeli.

Koligativno svojstvo je bilo koje svojstvo tvari koja ovisi o broju čestica prisutnih u njemu (u obliku molekula ili atoma), ili ovisi o tome, bez ovisnosti o prirodi tih.