Mala rijeka rječica

Mala riječ = riječca Mala rijeka = rječica. Kako je pravilno pisati: riječca ili rječca? Ne valja miješati s umanjenicom imenice rijeka – rječica.

Kako se piše pravilno: rječca ili riječca? Pravilno je i piše se rječica jer to umanjenica od imenice rijeka ( mala rijeka ).

Rjecica: slične riječi i sinonimi

Mala rijeka rječica

Išao sam logikom nastanka riječi glazba. Rijecca je jedina rijec standardnog hrvatskog gdje se jat pise dugo, a izgovara kratko. Kompletna infrastruktura, sanitarije. Mir, zelenilo, iza kuce rjecica i slap.

Kusa, Velika Kusača, Mala Kusača, Kusac, Kusa nad Manastirskim lukama. Sve su to imena izvora ili krških rječica povremenog izviranja i toka.

O jeziku, rode, da ti zborim 1

Mala rijeka rječica

Rubico) je mala rijeka na sjeveru Italije. Vezuje se uglavnom za rječicu Pisciatelli koja izvire na istoj planini i teku usporedno u dvjema dolinama i konačno se. Vjerovali ili ne, svaka od ovih riječi je ovdje jer sam pronašla njezinu pogrešnu upotrebu u pričama na. Glosbe, online rječnik, besplatno.

Nekad moćna rijeka Jordan sada je samo mala rječica. Jezera dobivaju vodu od brojnih rječica i potoka, a međusobno su spojena. Ova mala rijeka ulijeva se u Plitvička jezera na donjem i završnom dijelu jezera. Velika i Mala Paklenica dio su Nacionalnog parka Paklenica. Sava, Lonja, Strug i ostale rječice vrlo su važan dio Parka prirode Lonjsko polje. Eh koliko mi je puta moja dobra učiteljica rekla da je rječica – mala rijeka.

Nožica, a onda se u nju uliva rječica Brskut – praveći Malu rijeku. Neki noviji znanstvenici naprotiv smatraju unatrag kako ime narodnog parka potječe od rječice Plitvice. Rjecica = mala rijeka i mala rijec, rijecca = mala rijec.

Velike rijeke imaju mnoge pritoke koje se u njih ulijevaju.

Rječica: slične riječi i sinonimi

Mala rijeka rječica

Vodena masa Plitvičkih jezera i rječice Plitvice slijeva se u Koranu. Riječica Karišnica duga je oko 2, 5 km i sezonskog je karaktera. Riječno korito karakterizira blag nagib, relativno mala dubina vode – do 0, 5 m, dok mu je. Spisak svih rijeka koje se nalaze u Bosni i Hercegovini:. Kanjon rijeke Rakitnice, Bosna i Hercegovina, turizam, priroda. Neretve postaje pitoma planinska rječica. Mala Rijeka – potok u zaseoku Mala Rijeka MZ “Orahovica”.

Vodeni svijet goranskih rijeka, rječica i potoka nudi svoje posebnosti i odlikuje se neobično privlačnim krajobrazima. Imenice rijeka i rika, kao i njihove umanjenice rječica i ričica. Grabova rijeka ( potok, Karlovac), Mala reka (potok, Požega), Mala reka i Velika.