Nastavak za podzemni hidrant

Podzemni i nadzemni hidranti za vodu, hidrantski nastavci i svi dodatni dijelovi za ugradnju na hidrante. Brtve, spojnice i čepovi za hidrante. Prodaje se hidrantski nastavak,ključ za podzemni hidrant i mlaznica za crijevo. Na izlazima se nalaze dvije spojke 2“ za spajanje vatrogasnih cijevi sa hidrantskim.

Služi za priključenje vatrogasnih cijevi na podzemne hidrante DN80 i. STROJAR – uzima dvodijelni hidrantski nastavak i ključ za podzemni hidrant, te odlazi do podzemnog hidranta gdje odloži opremu.

Hidrantski ormar za podzemni hidrant 250

Nastavak za podzemni hidrant

Izrada i prodaja hidranata – podzemni, nadzemni, baštenski u standardnoj izvedbi. U nastavku pogledajte tehničke karakteristike za svaki hidrant. MIV nadzemni hidrant se ugrađuje u vodovodnu mrežu te se koristi prilikom gašenja požara, navodnjavanja i punjenja cjevovoda. Tako teleskopski podzemni hidrant objedinjuje prednosti podzemnog i. Spremljeno u privremenu memoriju Prevedi ovu stranicu Spoljašnji hidranti mogu biti podzemni i nadzemni.

U ponudi dvokrilni, jednokrilni i zidni ormari kao i hidrantski nastavci. HIDRANTSKI ORMAN DVOKRILNI ZA PODZEMNI HIDRANT – KOMPLET (4 CREVA ).

Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih

Nastavak za podzemni hidrant

OH-N, KOMPLET ZA NADZEMNI HIDRANT DN80. OH- V KOMPLET ZA PODZEMNI HIDRANT DN80. Podzemni hidranti moraju biti obiljeţeni pločicama (slika 11.) pomoću kojih se moţe. Samostojeći hidrantski ormar za nadzemne hidrante. Ključ za podzemni hidrant Fe- 34.

Sadržaj nadzemnog hidranta: 1. Otvoren hidrantski ormar za podzemni hidrant. Kod cjevovoda vanjske hidrantske mreže postavljaju se nadzemni ili podzemni hidranti. Self standing hydrant cabinet for pit hydrant TYPE OH-. Teleskopski podzemni hidrant slobodnog presjeka je razvijen kako bi se omogućio brži i lakši. Za puštanje vode u hidrantski nastavak koristi se produžetak. ORMAR ZA PODZEMNI HIDRANT komplet. HAWLE – hidranti i odzraãni ventili podzemni hidranti nadzemni hidranti odz. Ormar za podzemni hidrant SZ-1. MESINGANE SPOJKE za hidrantski nastavak.

Stabilna spojka sa spoljnim navojem za nadzemni hidrant.

Hidranti i hidrantski nastavci

Nastavak za podzemni hidrant

Kapa za podzemni hidrant (30kg). Spojke za hidrante, sa poklopcem, svih dimenzija. Gdje god su dostupni podzemni hidranti za vodu mogu se primjeniti ovi vodomjeri. Hidrantski vodomjer MH-01 – Tehnički podaci. Na podzemne hidrante priključuju se hidrantski nastavci sa. Navedeni hidrant Elgrada uz to ima slabi pritisak te nije bio dostatan. Vodovod i kanalizacija i Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke te Vam ih donosimo u nastavku. Postoje nadzemni i podzemni hidranti.

PRE UPOTREBE MORA SE PRIČVRSTITI ZA PODZEMNI HIDRANT. PREDHODNO SE PRIČVRSTI NA PODZEMNI HIDRANT. Okretni nastavci sprječavaju pregibe na.