Pokretni i nepokretni dijelovi motora sus

Pokretni dijelovi: klipna grupa klipnjaa kolenasto vratilo poklopac cilindarske glave cilindarska glava blok motora i. UVOD O tome koliki značaj danas ima tehnologija, koja je svakim danom sve naprednija i naprednija, mislim da ne treba ni objašnjavati. Pokretni delovi motora: 1) kolenasto vratilo 2) kanali za ulje 3) položaj glavnog rukavca 4) poklopac poluležaja 5) rukavci vratila (glavni) 6) rukavci vratila. Neispravnost nepokretnih delova motora SUS.

SUS motor je motor koji se sastoji od dvije osnovne grupe dijelova. To su: pokretni i nepokretni dijelovi.

Pokretni i nepokretni dijelovi motora

Pokretni i nepokretni dijelovi motora sus

Ovim seminarskim radom detaljno je. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ( SUS motori)imaju zadatak da pretvaraju. Glavni dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem. Srodni članci Cestovna vozila – Mervik mervik. Osnovni nepokretni dijelovi motora.

Radi lakšeg prařenja osnovnih objašnjenja o motoru sus, na slici 2. Motori s unutarnjim izgaranjem su motori kod kojih gorivo izgara u radnom prostoru.

Nepokretni delovi motora sus 1

Pokretni i nepokretni dijelovi motora sus

Prema tome,i sve delove motora delimo na nepokretne i pokretne. Nepokretni delovi motora su:glava cilindra,blok sa cilindrima i donje kućiste. Forme gradnje nepokretnih dijelova motora -. Dijelove motora s unutarnjim izgaranjem dijelimo na pokretne i nepokretne dijelove.

Spremljeno u privremenu memoriju Slično Prevedi ovu stranicu OK, u prethodnom tekstu smo se upoznali sa radom motora, njegovim ciklusima i fazama rada u osnovnim crtama. Naravno, to je samo mali deo cele te. IME MODULA, Nepokretni i pokretni dijelovi motora. Presjeci modela pokretnih i nepokretnih dijelova motora SUS. Ovde spadaju klipni, turbinski i mlazni motori SUS.

Konstrukcija motora: nepokretni delovi, pokretni delovi i razvodni mehanizam motora SUS. U koju grupu spadaju motori SUS? Princip rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koji dijelovi motora spadaju u nepokretne dijelove? NEPOKRETNI DIJELOVI MOTORA, Simeon Banjanin, ipl. ODRŽAVANJE I POPRAVAK POKRETNI DIJELOVA MOTORA, Simeon Banjanin, ipl.

STROJEVI ZA SUŠENJE I SKUPLJANJE SIJENA U POLJU, Simeon Banjanin, ipl. Drugu grupu čine glavni nepokretni delovi motora a to su: – donje kućište.

Veleučilište u karlovcu strojarski odjel stručni studij strojarstva

Pokretni i nepokretni dijelovi motora sus

Klipnjaca takodje spada u pokretne delove motora. PITANJA ZA MATURSKI PRAKTIČAN RAD IZ PREDMETA: prva-tehnicka. PDF – TEST PITANJA IZ MOTORA SUS I Pitanja: 1) Četvorotaktni motor sa.

Motori SUS se dele prema načinu paljenja goriva na: oto i dizel, a prema načinu rada na: dvotaktne i četvorotaktne.