Pomoćna kočnica

Pomoćna kočnica se uvodi isključivo radi povećanja bezbjednosti vozila u. Ona je ujedno i parkirna kočnica za kočenje zaustavljenog vozila. Tarne kočnice Što su kočnice i čemu služe? Svakodnevno prilikom vožnje automobila koristimo kočnice.

Kočnice imaju jednu od najvažnijih uloga na našem automobilu.

Vozač motornih vozila motori i motorna vozila 1

Pomoćna kočnica

Princip rada kocionog sistema, sastavni delovi, radna kočnica, pomoćna kočnica, parkirna kočnica. Pomoćno kočenje omogućava da se vozilo uspori i zaustavi ako dođe do. Srodni članci uređaj za kontrolu kočionog uređaj za kontrolu. Vozila koja se ne mogu ispitati na statičkom ispitivanju kočnica.

Zato su doboš kočnice sklone pregrevanju čime opada snaga kočenja. Upravo zato, doboš kočnice proizvođači.

Uređaj za kontrolu kočionog uređaj za kontrolu

Pomoćna kočnica

Pri vožnji se ručna kočnica upotrebljava tek kao pomoćna, kao izlaz u nuždi ako se. Većina automobila ima ručnu kočnicu koja djeluje samo na dva kotača. Na automobilima sa disk kočnicama na sva četiri točka pomoćna kočnica mora da ima. PREDMET: Ispitivanje radnih kočnica na valjcima. Samo za vozila kod kojih radna i pomoćna kočnica djeluju preko istih izvršnih elemenata. Nadalje u radu se opisuje postupak ispitivanja kočnica različitih. Aktiviranje pomoćne kočnice vučnog vozila, pokreće se radno kočenje priključnog. Pomoćna koĉnica služi za usporavanje vozila u sluĉaju da radna koĉnica otkaže.

Ovakvu vrstu koĉenja obiĉno omogućuje drugi koĉni krug radne koĉnice. Spremljeno u privremenu memoriju Slično Prevedi ovu stranicu 27. Celina od komande kočnice do uređaja za zaustavljanje koji realizuje.

POMOĆNA KOČNICA Omogućava vozaču da zaustavlja vozilo ako. Odvajanje dovoda za rezervoar i kočnicu. Povezivanje hidrauličke pogonske kočnice.

Mateo poplašen analiza koĉnog sustava cestovnoga

Pomoćna kočnica

N 850 N 19% Koeficijent kočenja radne kočnice 70% Koeficijent kočenja pomočne kočnice 27% 7. Telma elektromagnetski retarder je pomoćna kočnica za teška cestovna vozila. Nakon brojnih tekstova u okviru sekcije TECH koji su se ticali problematike kako efikasno pokrenuti automobil, red je da barem jedan posvetimo i tome kako isti. Vozač, rukom ili nogom djeluje na komandu i na taj način se realuzuje kočenje. U funkcionalnom smislu, kočni uređaji se dijele na radne, parkirne I pomoćne kočnice.

Radne koĉnice su skup uređaja i mehanizama. Taj pregled uključuje pregled slijedećih sklopova i uređaja: upravljač (volan) ( položaj, zračnost – vizuelno), radna i pomoćna kočnica (da nema propadanja). Novac od prodaje ovog predmeta biće uplaćen za izgradnju dečjeg hemato-onkološkog. Vodič za periodičnu proveru ispravnosti kočnica vozila.

Otprusti ručnu (ručno), otkači konektor sa kutije aut. Nema hoću-neću prekidač, imaš ručnu polugu koja služi i kao pomoćna kočnica.