Rashladni uređaji pdf

Svojstva radnih tvari koji se koriste u rashladnim uređajima manjeg kapaciteta. Vježbe su laboratorijske, a održavaju se, u skladu s STCW konvencijom, na simulatorima rashladnih uređaja. Apsorpcijski rashladni uređaji s primjenom LiBr i H2O kao radne tvari.

Preddiplomski sveučilišni studij BRODOSTROJARSTVO. Korištenjenjem ekološki prihvatljivih rashladnih medija u svojim uređajima.

Brodski rashladni uređaji – provijant

Rashladni uređaji pdf

Brodski rashladni uređaji služe za hlađenje skladišta robe, provijanta, kontejnera ili spremnika za transport ukapljenih plinova. Kondenzacijski uređaji JEHCCU i JEHSCU 46. Najnovije podatke potražite na my.

Paleta Zanotti rashladne tehnike 52. Korekcijski faktori i selekcijski. Princip rada rashladnog uređaja.

Rashladna tehnika katalog 2019-2020 pdf

Rashladni uređaji pdf

RASHLADNI UREĐAJI U INDUSTRIJI 1. Proces hlađenja se odvija na slededi način: Kompresor sabija rashladni fluid (freon) iz prostora nižeg pritiska. U kompresijskim rashladnim procesima najčešće izraz (15). Upozorenje u vezi rashladnog sredstva. Uređaj sadrži manju količinu okolini prijaznog, ali ipak zapaljivog plina R600a. Obratite se svom lokalnom dobavljaču za uputu o tome što treba činiti u slučaju curenja rashladnog sredstva.

Ako se klima uređaj treba postaviti u maloj. Prije popravka klima uređaja dobro proučite upute za servisiranje. Funkciju klima uređaja osigurava cirkulacija rashladnog sredstva. Kod ovih masina rashladni fluid je vazduh. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u kućanstvu. Kategorija kućanskih rashladnih uređaja: Oznaka kategorije.

Rashladni cjevovod uređaja napunjen je rashladnim. Mogućnosti primjene toplinske energije za pogon rashladnih uređaja.

Wkb 1812 vinothek vinski hladnjak

Rashladni uređaji pdf

Kompresijski rashladni uređaji pokretani motorom s unutarnjim izgaranjem ( MSUI) 2. This document was uploaded by user and they. Prije korištenja uređaja, pročitajte upute za korisnika. Da bi klima uređaj mogao raditi, u sustavu cirkulira posebni rashladni medij. Cijevi za rashladni medij: 7,5 m duljina odnosno visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice. Procesni rashladni uređaj s visokom radnom temperaturom. Proizvođača: ait- deutschland GmbH. Prije upotrebe ovog uređaja molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako. Nepokretni rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline.

Pogledaj katalog Bauhaus katalog Svijet. Haier je proizveo rashladni uređaj kapaciteta 15. MW, što predstavlja uređaj s najvećim rashladnim kapacitetom na svijetu!

Više informacija pogledajte na web.